History of the MediKlaszter

A mai klasztertagok együttműködése az 1990-es évek közepétől kezdődik, amikor mint Egyesületi tagok egyre több informális kapcsolatot építettek ki egymás - döntően 3-4 tag - között. A mélyebb közös együttműködéseik ugyanakkor az EU csatlakozás után, majd a klaszterré szervezés folyamatában valósultak meg.

Motivációk

A MediKlaszter megalakulása óta az ágazat fejlesztését tűzte ki célul a hálózatosodás eszközével, a hazai orvostechnikai iparág még magyar tulajdonban lévő, szétaprózódott vállalkozások, egyetemek, kutatóhelyek összefogásával, figyelembe véve az aktuális iparpolitikai célkitűzéseket.

 

Az egészségipar magába foglalja a gyógyító-megelőző és rehabilitációs szolgáltatásokat, a kiszolgáló- és háttérágazatokat, az ezeket megalapozó kutatásokat, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékek gyártását és forgalmazását. Ez az ágazat az egyik legígéretesebb lehetőség a kitörési pontok között. Az egészségipar valamennyi nemzetgazdasági prioritásnak megfelel, mivel igen innovatív és kutatásigényes területei vannak, jelentős a még részben kihasználatlan külpiaci lehetősége és igen komoly, tovább bővíthető munkaerő-bázissal rendelkezik.

 

A magyarországi innováción belül mindig is hangsúlyos szerepet kapott az orvosi műszeripar. Jelzik ezt a szektor vállalatainak innovációs nagydíjai is. Több, összességében milliárdos nagyságrendű kutatási projekt kezdődött a "homecare" eszközkategóriában, kkv-k és multinacionális cégek együttműködésével. Egyedülálló megoldások születtek a nagy értékű digitális képalkotó technika területén.

 

A magyar orvosi műszerek minden földrészen megtalálhatók, beleértve az Antarktiszt is. A magyar orvostechnikai ipar a nagyon gyors fejlődéshez szétaprózott, tőkeszegény. Nélkülözhetetlen a tevékenységek koncentrálása, segítése, a tudásközpontokkal (MTA, Orvos-, és Műszaki-egyetemek) a szoros kapcsolat, a fokozott műszaki fejlesztési-piaci együttműködés.

 

Az Irinyi tervben a kormány kiemelten fejlesztendő területként, magas hozzáadott értéket adó, versenyképes ágazatként jelöli meg az egészségipart, ezen belül a dinamikusan fejlődő innovatív hazai orvosi berendezés és eszközgyártást, aminek elsőszámú szakmai képviselője a Mediklaszter.

Alapítás időpontja

A MediKlasztert 21 együttműködő kkv hozta létre: 2006.12.04. -én.

 

A MediKlaszter tagok által felkért menedzsment szervezettel, az MediKlaszter Menedzsment Kft., közreműködésével 4x nyerte el az „Akkreditált Innovációs Klaszterek” címet. Magyarországon jelenleg az Akkreditált Klaszterek közül csak a MediKlaszter működik, tevékenykedik a Feldolgozóipar, azon belül az Elektronikus orvosi berendezés és Orvosi eszköz gyártása szakterületen.

A tagok összetétele és létszámának alakulása

A MediKlaszterben résztvevő tagok száma jelenleg 41, a cégek kivétel nélkül mikro-, kis-, és közepes vállalkozások (KKV), a Tudományos intézetek száma 3, (SZTE, PTE, SZE) együttesen a magyar orvostechnikai ipar meghatározó szereplői.

 

A vállalatok olyan orvostechnikai berendezések fejlesztésével, gyártásával, forgalmazásával és támogatásával foglalkoznak, melyek hozzásegítik a társadalmat a mindenki számára elérhető, kitűnő minőségű egészségügyi szolgáltatásokhoz.

Közös érdekek, eredmények

A MediKlaszter olyan gazdasági társaságok, intézmények hálózata, akik profitorientált vagy non-profit alapon a magyar egészségügyi műszerek, termékek fejlesztésével-, gyártásával, értékesítésével, és szolgáltatásokkal foglalkoznak, vagy ahhoz köthető tevékenységet végeznek, ill. ahhoz szakmai-tudományos támogatást nyújtanak.

 

A MediKlaszter egyenrangú és egymásban bízó, egymással együttműködő tagok gazdasági együttműködése. A klaszteren belül együttműködő cégek közös érdeke, hogy egy innovációjában megújult, szervezetében, kereskedelmében összefogottabb, a világpiacon versenyképes, nagyobb hazai és exportteljesítésekre képes magyar orvostechnikai műszergyártás valósuljon meg.

 

MediKlaszter - a Magyar Tudományegyetemekkel együttműködési megállapodásokat kötött az egyetemi képzés fejlesztése, a medtech ágazat innovációja érdekében, a tudományoktatás és az magyar ipar szoros kapcsolata céljából. A Medical Technology Intézetek/Képzés Programok kidolgozása (magyar orvosi műszerismeretek oktatása, gyakorlati ismertetése - új karok/tanterv kialakítása) melyet a MediKlaszter a Tudományegyetemekkel közösen tervezi megvalósítani.

 

Innovációs és fejlesztési tevékenység elismeréseként több tagvállalatunk a Budapest Márka, Magyar Termék Nagydíjat, Innovációs Nagydíj, Superbrands díjak sorát nyerték el.

 

Meghatározó Nemzetközi orvostechnikai szakkiállításokon való folyamatos közös részvétel: Arab Health - Dubai, FIME - Miami, Medical Fair Asia - Singapore, Medica - Düsseldorf, ZDRAVOOKHRANENIYE - Moszkva

Jelen és jövő

A gazdasági előrejelzések azt mutatják, hogy 2020-ig a GDP 15-17 %-át is elérheti az egészségipar hozzájárulása az OECD tagállamokban és Magyarországon is.

 

A világ trendek, azt mutatják, hogy új betegségmegelőző, új diagnosztikai- és gyógyító berendezésekre tart igényt a világ. Ebbe a folyamatba Magyarország is be tud kapcsolódni.

 

Az iparág elmúlt 5 éves fejlődési pályáját, a globális trendeket, igényeket és lehetőségeket figyelembe véve, reális cél az iparág árbevételének megduplázása.

 

Az orvostechnika iparág kiemelt szereplője az Ipar 4.0 forradalomnak, a digitalizációnak. Új betegségmegelőző, gyógyító ipar épül fel. Ennek útja az olyan innovatív orvostechnika termékek, technológiák, eszközök kifejlesztése és gyártása, amelyek iránt nagy lesz az igény a megváltozó világban, és amelyek a fellépő új egészségügyi problémák megoldásához járulnak hozzá.

 

Ilyenek többek között:

  • Az orvosokat, nővéreket segítő, esetenként helyettesítő robotok, digitális eszközök, technológiák létrehozása;
  • Eszközök, megoldások, összehangolt fejlesztések az orvosi informatika súlyának és jelentőségének növekedéséhez adatbázisok (Big data) és kutatások, személyre szabott gyógyítás.
  • Eszközök, megoldások a társadalom általános öregedésének (otthoni, és távdiagnosztika és terápia), az újszülöttek-koraszülöttek születésének és egészséges életútjának segítése;
  • Új megoldások és ezek orvostechnikai támogatása a foglalkozás-egészségügyben a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata, az idősödő munkavállalók, valamint a megváltozott munkaképességűek funkcionális kapacitásváltozásának azonosítása érdekében, amely lehetővé teszi a munkavégzés feltételeinek, körülményeinek munkavállalóhoz való adaptációját és ezzel biztosíthatja további aktív részvételüket a munka világában
  • Orvosi eszközök, szolgáltatások, egyéb megoldások a globális felmelegedés bekövetkező problémáinak kezeléséhez;
  • Eszközök, megoldások energia-megtakarításra az egészségügy minden területén;

 

A feladatok megoldásához, a fejlődéshez nélkülözhetetlen Magyarország Kormányának támogatása, a "tudásközpontok" és a vállalkozások tevékenységének koncentrációja, a nagyon intenzív kutatási-innovációs együttműködés.

A MediKlaszter célja és küldetése

MediKlaszter célja a Magyar Egészségipari innovációs környezet fejlesztése, szakmai hálózatépítéssel a magyar orvostechnikai (medtech) iparág hagyományainak folytatása, kultúrájának megőrzése, és felemelése.

 

MediKlaszter küldetése biztonságos, az emberek és egészségügyi szolgáltatást végző dolgozók szakmai igényeit magas színvonalon kielégítő, nemzetközi mércével mérve is korszerű termékek és szolgáltatások biztosítása, a hazai orvosi műszergyártás-szolgáltatás területén.

2024 © MediKlaszter Menedzsment Kft., All rights reserved | Privacy Policy