Rólunk

A mai klasztertagok együttműködése az 1990-es évek közepétől kezdődik, amikor mint Egyesületi tagok egyre több informális kapcsolatot építettek ki egymás - döntően 3-4 tag - között. A mélyebb közös együttműködéseik ugyanakkor az EU csatlakozás után, majd a klaszterré szervezés folyamatában valósultak meg.

Motivációk

A MediKlaszter megalakulása óta az ágazat fejlesztését tűzte ki célul a hálózatosodás eszközével, a hazai orvostechnikai iparág még magyar tulajdonban lévő, szétaprózódott vállalkozások, egyetemek, kutatóhelyek összefogásával, figyelembe véve az aktuális iparpolitikai célkitűzéseket.

Az egészségipar magába foglalja a gyógyító-megelőző és rehabilitációs szolgáltatásokat, a kiszolgáló- és háttérágazatokat, az ezeket megalapozó kutatásokat, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékek gyártását és forgalmazását. Ez az ágazat az egyik legígéretesebb lehetőség a kitörési pontok között. Az egészségipar valamennyi nemzetgazdasági prioritásnak megfelel, mivel igen innovatív és kutatásigényes területei vannak, jelentős a még részben kihasználatlan külpiaci lehetősége és igen komoly, tovább bővíthető munkaerő-bázissal rendelkezik.

A magyarországi innováción belül mindig is hangsúlyos szerepet kapott az orvosi műszeripar. Jelzik ezt a szektor vállalatainak innovációs nagydíjai is. Több, összességében milliárdos nagyságrendű kutatási projekt kezdődött a "homecare" eszközkategóriában, kkv-k és multinacionális cégek együttműködésével. Egyedülálló megoldások születtek a nagy értékű digitális képalkotó technika területén.

A magyar orvosi műszerek minden földrészen megtalálhatók, beleértve az Antarktiszt is. A magyar orvostechnikai ipar a nagyon gyors fejlődéshez szétaprózott, tőkeszegény. Nélkülözhetetlen a tevékenységek koncentrálása, segítése, a tudásközpontokkal (Orvos-, és Műszaki Egyetemek) a szoros kapcsolat, a fokozott műszaki fejlesztési-piaci együttműködés.

Az Irinyi tervben a kormány kiemelten fejlesztendő területként, magas hozzáadott értéket adó, versenyképes ágazatként jelöli meg az egészségipart, ezen belül a dinamikusan fejlődő innovatív hazai orvosi berendezés és eszközgyártást, aminek elsőszámú szakmai képviselője a Mediklaszter.

Alapítás időpontja

A MediKlasztert 21 együttműködő kkv hozta létre: 2006.12.04. -én.

A MediKlaszter tagok által felkért menedzsment szervezettel, az MediKlaszter Menedzsment Kft., közreműködésével 4x nyerte el az „Akkreditált Innovációs Klaszterek” címet. Magyarországon jelenleg az Akkreditált Klaszterek közül csak a MediKlaszter működik, tevékenykedik a Feldolgozóipar, azon belül az Elektronikus orvosi berendezés és Orvosi eszköz gyártása szakterületen.

A tagok összetétele és létszámának alakulása

MediKlaszterben résztvevő aktív tagok száma jelenleg 63 a cégek kivétel nélkül mikro-, kis-, és közepes vállalkozások (KKV), az Egyetemek és Tudományos intézetek száma 7 (SZTE, PTE, SZE, BME, OE, SZTAKI, GTE) a magyar orvostechnikai iparágat képviselő, meghatározó szereplők.

A vállalatok olyan orvostechnikai berendezések fejlesztésével, gyártásával, forgalmazásával és támogatásával foglalkoznak, melyek hozzásegítik a társadalmat a mindenki számára elérhető, kitűnő minőségű egészségügyi szolgáltatásokhoz.

Közös érdekek, eredmények

MediKlaszter olyan gazdasági társaságok, intézmények hálózata, akik profitorientált vagy non-profit alapon a magyar egészségügyi műszerek, termékek  fejlesztésével-, gyártásával, értékesítésével, és szolgáltatásokkal foglalkoznak, vagy ahhoz köthető tevékenységet végeznek, ill. ahhoz szakmai-tudományos támogatást nyújtanak.

A MediKlaszter egyenrangú és egymásban bízó, egymással együttműködő tagok gazdasági együttműködése. A klaszteren belül együttműködő cégek közös érdeke, hogy egy innovációjában megújult, szervezetében, kereskedelmében összefogottabb, a világpiacon versenyképes, nagyobb hazai és exportteljesítésekre képes magyar orvostechnikai műszergyártás valósuljon meg.

MediKlaszter - a Magyar Tudományegyetemekkel és tudásközpontokkal együttműködési megállapodásokat kötött az egyetemi képzés fejlesztése, a medtech ágazat innovációja érdekében, a tudományoktatás és az magyar ipar szoros kapcsolata céljából. A Medical Technology Intézetek / Képzés Programok kidolgozása (magyar orvosi műszerismeretek oktatása, gyakorlati ismertetése - új karok/tanterv kialakítása) melyet a MediKlaszter a Tudományegyetemekkel közösen tervezi megvalósítani.

Innovációs és fejlesztési tevékenység elismeréseként több tagvállalatunk a Budapest Márka, Magyar Termék Nagydíjat, Innovációs Nagydíj, Superbrands díjak sorát nyerték el.

Meghatározó Nemzetközi orvostechnikai szakkiállításokon való folyamatos közös részvétel: Arab Health - Dubai, FIME - Miami, Medical Fair Asia - Singapore, Medica - Düsseldorf, 

Jelen és jövő

A MediKlaszter tovább erősíti a hazai orvostechnika ipari ágazat képviseletét, dinamikusan növeli tagságát, és stratégiai szövetségeseit. A klaszter munkájának középpontjában továbbra is az ágazat, a hazai vállalkozások innovációjának és értékesítésének segítése lesz. Kiemelten szoros kapcsolatot épít az egyetemekkel, kutatóintézetekkel, az iparág digitalizációja, az intelligens orvostechnikai termékek létrehozása, a tudás hasznosítása, a duális képzés érdekében. Szorgalmazza egy „innovációs és technológiai szolgáltató tér” létrehozását, amely hiánypótlóan, tartósan, operatív szolgáltatásokat nyújt a hazai medtech vállalkozások számára, és biztosítja a MediKlaszterbe tömörülő cégek mélyebb összefogását. Szolgálja az iparág hosszú távú fejlődését, összességében a tradicionális és innovatív hazai orvostechnikai iparág nemzetközi színvonalának erősítését, a belföldi és export értékesítés gyors bővülését.

Ilyenek többek között:

 • AMedtech fejlesztési terek kialakítása (iparági spin-off, startup fejlesztő, szolgáltató cégek segítése, szervezése).
 • Digitalizáció és robotizálás szervezése, bevezetése az orvostechnika iparban.
 • Termékvizsgálati laboratóriumok kiépítése (biztonságtechnika, EMC laborok, klíma, zaj, fárasztás -szobák, stb.)
 • Tudományos és felsőoktatási intézményekkel regionális szintű kapcsolatok szervezése (orvostechnikai képzés bázisa - duális oktatás – innováció – hazai és nemzetközi tenderek, pályázatok).
 • Orvosok, egészségügyi szakdolgozók és a medtech cégek tudományos együttműködésének szervezése, segítése.
 • ISO, CE, FDA, GOST tanúsítások, vizsgálatok, termékregisztrációk (export) megszervezése, segítése.
 • A hazai egészségügyi adatvagyon hasznosítása a kutatás-fejlesztésben (BigData),
 • Technológiai, kivitelezési együttműködések szervezése.
 • Hazai piaccal kapcsolatos tevékenység (együttműködés a hazai kórházakkal, klinikákkal, minisztériumokkal, iparági akkreditált klaszterekkel, műhelyekkel, referenciákhoz segítés, kongresszusok, kiállítások szervezése, stb.)
 • Export piaccal kapcsolatos tevékenységek segítés (kiállításon, konferenciákon, kongresszuson történő egységes megjelenés szervezése, forgalmazási engedélyek megszerzésének bonyolítása, támogatása, elősegítése, stb.)
 • Konferenciatermek, műszaki könyvtár, szakmai képzések folyamatos biztosítása.
 • Legmodernebb technológiákkal felszerelt (3D, vizuális e- technikák, mHealth, eHealth) kiállító-, és konzultációs terek, tárgyalók biztosítása.
 • Egységes hazai orvostechnikai termék katalógusok, dokumentációk, PR anyagok elkészítése, ami felhasználható a külképviseletek számára is.
 • Közös logisztika (beszerzés, értékesítés) szervezése, segítése.
 • Klaszter web-kereskedelem (e-piactér) szolgáltatás létrehozása.
 • Innovációs tanácsadás (pályázatok és kereskedelmi tenderfigyelés, konzorciumszervezés vezetési tanácsadás, szakmai konzultációk).
 • Hazai medtech cégek hálózatának (MediKlaszter) menedzselése, bővítése, szakmai lobbi tevékenység, nemzetközi kapcsolatépítés.
 • Orvostechnikai iparág innovációs környezet fejlesztése, történelmi hagyományainak folytatása, kultúrájának megőrzése, ápolása, és felemelése.

A feladatok megoldásához, a fejlődéshez nélkülözhetetlen Magyarország Kormányának támogatása, a "tudásközpontok" és a vállalkozások tevékenységének koncentrációja, a nagyon intenzív kutatási-innovációs együttműködés.

A MediKlaszter célja és küldetése

A MediKlaszter célja, a 100 éves magyar orvostechnikai iparág képviselete, piaci versenyképességének növelése, az egészségipari innovációs környezet fejlesztése, szakmai hálózatépítéssel. A tudományos intézetekkel, hatékony és szoros együttműködés az innovációs, oktatási és képzési tevékenységekben, mint pl: a mérnökképzés és szakképzés hiányterületeinek fejlesztése, különös tekintettel a duális képzésre. E cél érdekében a MediKlaszter együttműködik a Magyar tudásközpontok és a kormányzat képviselőivel.

MediKlaszter küldetése: biztonságos, az egészség megőrzését, a gyógyítást, és egészségügyi szolgáltatást végző dolgozók szakmai igényeit magas színvonalon kielégítő, nemzetközi mércével mérve is korszerű termékek és szolgáltatások biztosítása, az orvostechnikai műszergyártás-szolgáltatás területén, mindezt a hazai orvostechnikai iparág innovációs környezet fejlesztése, történelmi hagyományainak folytatása, kultúrájának megőrzése, ápolása, és felemelésével.