INNOVÁCIÓS CENTRUM MENEDZSMENT  

Klasztertörténelem
Tagok bemutatása
Fejlesztési koncepció
Innovációs tevékenység
Klaszter Hírek

ELÉRHETŐSÉG
 

H-1097 Bp. Illatos út 9.

 H-1097 Bp. Illatos út 9.
+36 (1) 280-6342
+36 (1) 280-6336
info@mediklaszter.hu

  

Fejlesztési koncepció és cselekvési terv


MediKlaszter fejlesztési koncepció és cselekvési terv vázlata


Kihívás – problémafelvetés


A mikró-, kis-, és közepes vállalkozásokból álló hazai medikai ipar ma döntően magyar tulajdonú és tőkeszegény. A fejlődéshez feltétlenül szükséges a műszaki-kereskedelmi marketingbe jelentős pénzt invesztálni, a társaságok tevékenységét koncentrálni, ellenkező esetben ezek a cégek, a fejlesztett-gyártott termékek elsorvadnak, jó esetben külföldi tulajdonba kerülnek. A Medikai Egyesület a laza struktúrája miatt nem alkalmas szorosabb együttműködés megvalósítására, közös beruházások, fejlesztések végrehajtására. Nincsen lehetőség közös, kölcsönösen használható gyártási, beszerzési, logisztikai, fejlesztési és értékesítési adatbázis, információszolgáltatás igénybevételére, közös termék és technológiai projektek megvalósítására.


A Tagok fejlesztését, fejlődését segítendő beruházásokhoz egyesületi formában már nyerhetők el támogatások.


A Klasztertagok közös érdeke egy innovációjában megújult, szervezetében, kereskedelmében centralizáltabb, a világpiacon versenyképes, nagyobb exportteljesítésekre is képes, magyar orvostechnikai műszergyártás.
A társaságok tőke és piachiánya indokolttá teszi egy szolgáltató inkubációs tér létrehozását. Az inkubációs területen a klaszter létrehoz egy fejlett integrált fejlesztő-kereskedelmi potenciált, valamint inkubációs szolgáltatásokat nyújt, amelyben együttműködve a nemzeti kutató intézetekkel, egyetemekkel, biztosítja a világpiaci versenyhez szükséges előfeltételeket.Közös cél – az innováció és értékesítés

Rövidtávú célok /1-2 év/:
- Új tagok felkutatása, a meglévő tagokkal a kapcsolat ápolása
- Benchmarking klub üzemeltetése, jó megoldások feltárása és adaptálása.
- A minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése a klaszter menedzsment részére.
- Egymás tevékenységének felszínre hozása, megismertetni a működési, beszerzési - értékesítési taktikákat.
- A magyar medikai termékkínálati listák (képek, specifikációk) összeállítása, az exportra érett termékek összegyűjtése, a piaci célországokban bevizsgálások segítése, közös képviseletek, disztribútorok szervezése, külföldi tenderkiírások közös megbízással történő tenderfigyelése, közös prospektusok, reklámkampányok készítése, kiállításokon való közös részvétel és közös kapcsolatépítő tárgyalások szervezése
-   Homepage, web-áruház, e-piactér, videokonferencia, , stb., lehetőségek kiépítése,
- A gyártók, a termékek innovációját erősítse, a tudományos kapcsolatok integrálásával (SOTE, Műszaki Egyetem), a tender specifikációk (a konkurencia) elemzésével, a pályázatokra ösztönzésével.


Középtávú célok /2-3 év/:
- Eszközbeszerzés, valamint az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licencek, gyártási know-how beszerzések.
- Projektgenerálások, közös K+F tevékenység (termék- és technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése, továbbfejlesztése.
- Információs technológia-fejlesztés, beleértve közös informatikai platform kialakítását, vagy továbbfejlesztését, az online megjelenés, kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatását
- Új nagy export piacokon történő megjelenés lehetővé tételének támogatása, közös képviselet, disztributorok (Közép-Kelet Európa, Oroszország, Ukrajna, Kína, Vietnam, India, Közel-Kelet, Észak-Afrika), a klasztertagok marketingjének összeszervezése.
- A klasztertagok bekapcsolása az EU programjaiba, szervezeteibe, a segélyezési lehetőségekbe.
- A társaságoknál a nyereségesség növelésének segítése, a beszerzési kereskedelmi költségek koncentrációjával, a raktározási, logisztikai együttműködés koordinálásával.


Hosszú távú célok /3-4 év/:
- Az érintett Klasztertag vállalkozások versenyhelyzetének javítása, összefüggésben a telephelyi inkubációs összeszervezéssel, a tevékenységek összevonásának és egyesítésének segítségével, kedvező szolgáltatások nyújtásával, a „láthatóság” növelésével, konkrétan a „magyar medikai gyártó inkubációs terület” felépítésével, megszervezésével, üzemeltetésével.
- A forgalom, az értékesítés növelésének segítése, a nagy nemzeti és nemzetközi (világbanki) tendereken történő közös indulások feltételeinek megteremtése (MEHIB, EXIMBANK).
- Az EU és más külföldi politikai irányító, orvos-szakmai, egészség-intézmény tulajdonosi területeken személyes kapcsolatokat építsen, lobbizzon.


A közös fejlesztés innovációs tartalmának bemutatása.


A fejlesztés innovációs tartalmát alapvetően 3 fejlesztési irány határozza meg:

1)    Termékek, tevékenységek innovációja:
Erre elsősorban az érdekelt tagok összefogásával közös pályázatokon kívánjuk a forrást megteremteni.
Fontosabb és a klaszter szempontjából releváns védett termékek /szolgáltatások / technológiák / know-how-k / szabadalmak / licencek megszerzése, megvédése.
K+F+I tevékenység /új piacok nyerése az e-kereskedelem segítségével/
Szolgáltatás-gyártás innováció, közös beruházások révén.

2)    Értékesítés fejlesztése:
A magyar termékkínálat összeszervezésével az exportra érett termékeket összegyűjtjük, itthon közös külkereskedelmi szervezetet, a célországokban pedig disztribútor hálózatot alakítunk ki, melyek segítségével hatékonyabban működnek az értékesítési lehetőségek. Külföldi tendereken kívánunk indulni, közös kiadványokat, prospektusokat akarunk megjelentetni, közös reklámokat tervezünk készíteni, és külföldi kiállításokon, konferenciákon részt venni, ezáltal egyre szélesebb körben megismertetni tevékenységi körünket, termékeinket.

3)    Beszállítók, logisztika fejlesztése:
A beszállítók fejlődését a következő tevékenységek folytatásával érjük el: Kölcsönösen használható gyártási, beszerzési, logisztikai, fejlesztési és értékesítési adatbázist, információszolgáltatást építünk ki, közös termék és technológia projekteket készítünk elő. A kapcsolódó pályázatok, stratégiák, piacelemzések, piackutatások és piacra jutást segítő megoldásokat közösen alakítjuk ki.


Klaszter-menedzsment szervezet bemutatása, együttműködés


A Klaszter korábban (1994. óta) Egyesületként működött, amelynek legaktívabb tagjai hozták létre a klasztert, és az Omega Invest Kft.-t bízták meg a klaszter-menedzseri feladatok ellátásával, amely cég a klaszter munkaszervezete.

A klaszter menedzsment szervezet kijelölése az Alapító Okiratban rögzítetteknek megfelelően történt. Az Alapító Okirat határozza meg a feladatait, a kötelességeit és a kiválasztásának feltételeit, szabályait. 

Az Omega Invest Kft. magáncég, amely elsősorban pályázaton elnyert pénzek segítségével szervezi, tartja fönn önmagát és segíti a tagok együttműködését.

A menedzsment elsődleges feladata, hogy megfelelő információkkal lássa el a tagokat. A klaszter ellát bizonyos fokú érdekképviseletet is.

A klaszter-menedzsment feladata:
•    a klaszter honlapjának működtetése
•    a klaszter tagok folyamatos tájékoztatása, figyelemfelhívás
•    a klaszter programjainak szervezése (kiállítás, konferencia, tanfolyam, stb)
•    a klaszter-tagok adatbázisának elkészítése és karbantartása
•    a klasztertagok pályázatainak segítése,
•    közös kiállítások, innovációs fejlesztési projektek generálása,
•    egyéb, a klaszter működtetéséhez szükséges feladatok ellátása
•    a klaszter levelezésének kezelése, iratainak tárolása

A Klaszter Menedzsment szervezet részletes feladatait és jogállását a MediKlaszter Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.


 

 

 
Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter www.mediklaszter.eu