INNOVÁCIÓS CENTRUM MENEDZSMENT  

Klasztertörténelem
Tagok bemutatása
Fejlesztési koncepció
Innovációs tevékenység
Klaszter Hírek

ELÉRHETŐSÉG
 

H-1097 Bp. Illatos út 9.

 H-1097 Bp. Illatos út 9.
+36 (1) 280-6342
+36 (1) 280-6336
info@mediklaszter.hu

  

Klasztertörténelem

A mai klasztertagok együttműködése az 1990-es évek közepétől kezdődik, amikor mint Egyesületi tagok egyre több informális kapcsolatot építettek ki egymás – döntően 3-4 tag - között. A mélyebb közös együttműködéseik ugyanakkor az EU csatlakozás után, majd a klaszterré szervezés folyamatában valósultak meg.


Motivációk:

A MediKlaszter megalakulása óta az ágazat fejlesztését tűzte ki célul a hálózatosodás eszközével, a hazai orvostechnikai iparág még magyar tulajdonban lévő, szétaprózódott vállalkozások, egyetemek, kutatóhelyek összefogásával, figyelembe véve az aktuális iparpolitikai célkitűzéseket.

Az egészségipar magába foglalja a gyógyító-megelőző és rehabilitációs szolgáltatásokat, a kiszolgáló- és háttérágazatokat, az ezeket megalapozó kutatásokat, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékek gyártását és forgalmazását. Ez az ágazat az egyik legígéretesebb lehetőség a kitörési pontok között.
Az egészségipar valamennyi nemzetgazdasági prioritásnak megfelel, mivel igen innovatív és kutatásigényes területei vannak, jelentős a még részben kihasználatlan külpiaci lehetősége és igen komoly, tovább bővíthető munkaerő-bázissal rendelkezik.

A magyarországi innováción belül mindig is hangsúlyos szerepet kapott az orvosi műszeripar. Jelzik ezt a szektor vállalatainak innovációs nagydíjai is. Több, összességében milliárdos nagyságrendű kutatási projekt kezdődött a „homecare” eszközkategóriában, kkv-k és multinacionális cégek együttműködésével. Egyedülálló megoldások születtek a nagy értékű digitális képalkotó technika területén. A magyar orvosi műszerek minden földrészen megtalálhatók, beleértve az Antarktiszt is.

A magyar orvostechnikai ipar a nagyon gyors fejlődéshez szétaprózott, tőkeszegény. Nélkülözhetetlen a tevékenységek koncentrálása, segítése, a tudásközpontokkal (MTA, Orvos-, és Műszaki-egyetemek) a szoros kapcsolat, a fokozott műszaki fejlesztési-piaci együttműködés.

Az Irinyi tervben a kormány kiemelten fejlesztendő területként, magas hozzáadott értéket adó, versenyképes ágazatként jelöli meg az egészségipart, ezen belül a dinamikusan fejlődő innovatív hazai orvosi berendezés és eszközgyártást, amit a Mediklaszter képvisel.


Alapítás időpontja

A MediKlasztert az Egyesület több éve együttműködő 21 tagja hozta létre: 2006.12.04-én.
A MediKlaszter tagok által felkért menedzsment szervezettel, az OMEGA INVEST Klaszter Menedzsment Kft., közreműködésével 3x nyerte el az „Akkreditált Innovációs Klaszterek” címet. Magyarországon jelenleg az Akkreditált Klaszterek közül csak a MediKlaszter működik, tevékenykedik a Feldolgozóipar, azon belül az Elektronikus orvosi berendezés és Orvosi eszköz gyártása szakterületen.


Közös érdekek

A MediKlaszter olyan gazdasági társaságok, intézmények hálózata, akik profitorientált vagy non-profit alapon a magyar egészségügyi műszerek, termékek fejlesztésével-, gyártásával, értékesítésével, és szolgáltatásokkal foglalkoznak, vagy ahhoz köthető tevékenységet végeznek, ill. ahhoz szakmai-tudományos támogatást nyújtanak.

A MediKlaszter egyenrangú és egymásban bízó, egymással együttműködő tagok gazdasági együttműködése. A klaszteren belül együttműködő cégek közös érdeke, hogy egy innovációjában megújult, szervezetében, kereskedelmében összefogottabb, a világpiacon versenyképes, nagyobb hazai és exportteljesítésekre képes magyar orvostechnikai műszergyártás valósuljon meg.


A tagok létszámának alakulása

A MediKlaszterben résztvevő tagok száma jelenleg 42, a cégek kivétel nélkül mikro-, kis-, és közepes vállalkozás (KKV), a Tudományos intézetek száma 2, együttesen a magyar orvostechnikai ipar meghatározó szereplői.
A vállalatok olyan orvostechnikai berendezések fejlesztésével, gyártásával, forgalmazásával és támogatásával foglalkoznak, melyek hozzásegítik a társadalmat a mindenki számára elérhető, kitűnő minőségű egészségügyi szolgáltatásokhoz.


A MediKlaszter küldetése

Biztonságos, az emberek és egészségügyi szolgáltatást végző dolgozók szakmai igényeit magas színvonalon kielégítő, nemzetközi mércével mérve is korszerű termékek és szolgáltatások biztosítása, a hazai orvosi műszergyártás-szolgáltatás területén.
MediKlaszter célja a Magyar Egészségipari innovációs környezet fejlesztése,
szakmai hálózatépítéssel a magyar orvostechnikai (medtech) iparág hagyományainak folytatása, kultúrájának megőrzése, és felemelése.


 

 

 
Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter www.mediklaszter.eu